Найдено 50+ «N»

ИЗОЛИРУЮЩИЙ КАРМАН NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-Isolationswanne электрон.Russisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

КАРМАН NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-Insel электрон., n-WanneRussisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

КРЕМНИЙ NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-dotiertes SiliziumRussisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

ОБЛАСТЬ NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-leitendes Gebiet, n-leitendes Halbleitergebiet, n-GebietRussisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

ОСТРОВОК NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-Insel электрон.Russisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

ПОДЛОЖКА NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

n-leitendes SubstratRussisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

ПОЛУПРОВОДНИК NТИПА

Русско-немецкий политехнический словарь

Elektronenüberschußhalbleiter, n-HalbleiterRussisch-deutsch wörterbuch polytechnischen.2013.

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. рахунок національного доходу і витрат ▷ «capital consumption»

NEGOTIABLE INSTRUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оборотний документ; обіговий документ офіційний документ, за яким право власності, встановлене в документі, передається з рук на руки; ♦ до оборотних докум

NET INCOME

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; чистий дохід; a прибутковий ▷ «income»²

NET PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(NPV) фін., бухг. чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість поточна вартість (present value) передб

NET PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. n чистий прибуток; a прибутковий ▷ «income»²

NICHE MARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг маркетингова стратегія пошуку незайнятого або вузьк

NIELSEN RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Ні

NONCURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необор

NONCURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NONDURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари короткочасного вжитку ▷ «consumer goods»

NORM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. норма; правило; критерій; стандарт; норматив; зразок; взірець порядок, належний стан, поведінка і т. ін., прийняті й дотримувані певною групою людей в сусп

ABSOLUTE VALUE OF A NUMBER

Англо-український словник технічних термінів

абсолютне значення (модуль) числаабсолютна величина (модуль) числа

AUTOMATIC NAVIGATION

Англо-український словник технічних термінів

автоматична навігація (в реляційних базах даних)

BASE NOTATION

Англо-український словник технічних термінів

позиційна числова системапозиційна система числова

BASE NUMBER

Англо-український словник технічних термінів

основа числової системиоснова системи числення

BINARY NOTATION

Англо-український словник технічних термінів

двійковий записдвійкова система числення двійкове представлення (зображення) представлення (чисел) у двійковій системі числення двійкове представлення

BINARY NUMBER

Англо-український словник технічних термінів

записане у двійковій системідвійкове (бінарне) число число двійкове число

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PIN) банк., торг., роз. особистий ідентифікаційний номер специфічний код, який присвоюється особі банком чи іншою фінансовою установою для користування автомат

PROMISSORY NOTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/N; PN; p. n.) банк., фін. простий вексель; боргове зобов'язання оборотний документ (negotiable instrument), у якому векселедавець (drawer) зобов'язується сп

WIDE AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана

МОНОЛИНУРОН N

Большая советская энциклопедия

МОНОЛИНУРОН, N‘-4-хлорфенил-N-метокси-N-метилмочевина, хим. средство для борьбы с сорными растениями. См. Гербициды.

Время запроса ( 0.572492201 сек)
T: 0.575959673 M: 1 D: 0